Egzamin praktyczny w zakresie kat. AM, A1, A2, A składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbywa się na placu manewrowym. Drugi etap to jazda w ruchu drogowym. Aby przejść do drugiego etapu, należy zaliczyć zadania na placu manewrowym.

Zadania na placu manewrowym:

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy (kat. AM, A1, A2, A):

– Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego,

– Wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,

– Sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

– Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku.

2

2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) (kat. AM, A1, A2, A)

– 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,

– 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami.

3

Bez tytułu-e1395797306948

 

3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewro­wym) (kat. AM, A1, A2, A)

Zadanie wykonywane jest z pomiarem prędkości. Średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h.

24-Zadanie egzaminacyjne katA slalom

 

4. Ominięcie przeszkody (kat. A1, A2, A)

Zadanie wykonywane jest z pomiarem prędkości. Prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h. Przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo.

 

25-Zadanie kat A ominięcie przeszkody

 

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (kat. AM, A1, A2, A).

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

23-wzniesienie

 

6. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.

 

7. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe. W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Manewr najczęściej wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

 

Aktualnie, egzamin praktyczny w ruchu drogowym realizuje się na dowolnych trasach, a przebieg trasy egzaminacyjnej na bieżąco dyktuje egzaminator z wykorzystaniem komunikacji drogą radiową. Do 19 stycznia 2013 możliwe było przeprowadzenie egzaminu w zakresie kat. A1 oraz A na jednej, z góry ustalonej trasie, z którą osoba egzaminowana mogła się wcześniej zapoznać i przećwiczyć nawet na kursie nauki jazdy.